Privacy statement


Uitgeverij Logistiek (Logistiek) verzamelt de persoonsgegevens die de bezoeker invult op de diverse invulformulieren op de site en gegevens over zijn click- en surfgedrag. Logistiek heeft de exclusieve beschikking over bovenstaande persoonsgegevens. De wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Logistiek nageleefd.

Uw persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats en overige voor communicatie benodigde gegevens, worden door ons (Logistiek ) opgeslagen in een relatiebestand en gebruikt voor de beantwoording en uitvoering van door u aan ons verzonden vragen en gegeven opdrachten. Logistiek gebruikt de gegevens ook om het click- en surfgedrag en de handelingen / transacties (o.a. online formulieren) van de bezoeker te analyseren en daarmee bezoekersprofielen op te stellen. Deze profielen worden door Logistiek gebruikt voor het vervolmaken van het assortiment aan producten en diensten op deze site en om de bezoeker op maat gesneden aanbiedingen te kunnen doen uit het totale producten- en dienstenassortiment van Logistiek.

Logistiek kan op verzoek van derden marketingacties uitvoeren met de adresgegevens van de bezoeker, waarbij alleen Logistiek de exclusieve toegang heeft tot de persoonsgegevens.

Heeft u bezwaar tegen het toezenden van de genoemde informatie of wenst u deze informatie liever niet elektronisch te ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken door een brief of e-mail te sturen aan Uitgeverij Logistiek met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres en de aanduiding “liever geen informatie” of “liever geen elektronische informatie”.

Indien u inzage wenst in de gegevens die wij over u verzamelen of deze wenst te corrigeren of verwijderen, kunt u dat eveneens met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres kenbaar maken door een brief of e-mail te sturen aan  Uitgeverij Logistiek.


Tijdens uw bezoek aan onze site verzamelen wij informatie over het adres van de computer waar vanuit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina’s die zijn bezocht, de datum en tijdstip van het bezoek, de bestellingen die via de betreffende computer worden gedaan. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van zogenaamde “cookies”. We doen dit om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van de bezoekers van onze website af te stemmen. Daarnaast kunnen wij deze gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van persoonlijk op u afgestemde interessante informatie en/of aanbiedingen. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door uw browser zo in te stellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is.

 Toepasselijk recht:

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen hierover zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van Rotterdam.

Copyright:

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Uitgeverij Logistiek is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Merken:

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Uitgeverij Logistiek, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Uitgeverij Logistiek is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Uitgeverij Logistiek | P.O. Box 3064 | NL-2980 DB Ridderkerk

T. +31 (0)180 490122