ABN AMRO Bank N.V. - Sector Transport & Logistics

ABN AMRO Bank N.V. - Sector Transport & Logistics

Rotterdam
Tel: +31 (0)10 4025090 Ref: 19208
Disclaimer: This information is managed by the contactperson of the company itself and can be updated 24/7 by logging in on www.rotterdamtransport.com with the username. Forgot your password? Click on "forgot password", enter the username (bart.banning@nl.abnamro.com) and click on "reset" to receive new login details. E-mail address no longer active? Check out our FAQ page.

Branches with worldwide destinations (scroll down for destinations)

  • None

Branches (Up to 4 in which the company operates. So not the branches of their customers)

Free additional information (max. 400 characters). Update 24/7. Share with social media below.

Direct links to 3000 companies

Memberships/certifications (click on logo to show all members)

Company information

Management persons

NameFunctionDirect tel.MobileEmail
Kok, Jan Senior Relationship Manager+31 (0)10 4023909
Mamalingkas, Kostas Sector Director Transport & Logistics+31 (0)6 13602676
Banning, B. Sector Banker Transport & Logistics+31 (0)6 51301396
Up to 11 management persons can be listed here for FREE. Use this opportunity and make your company even easier to reach!

About us

Transport en Logistiek

Belangrijke dienstverlener voor alle sectoren

De sector Transport en Logistiek is als smeerolie: het weg-, water- en spoortransport, maar ook warehousing en logistieke dienstverleners zorgen ervoor dat de radartjes blijven draaien. Dat de grondstoffen op tijd het productieproces ingaan, dat het eindproduct opgeslagen wordt en vervoerd wordt naar bijvoorbeeld de consument. En die consument hoeft alleen maar, op dezelfde dag dat hij zijn nieuwe schoenen heeft besteld, zijn voordeur open te doen om het pakket in ontvangst te nemen. Transport en Logistiek maakt 5 procent uit van het BBP. Maar de daadwerkelijke bijdrage aan de economie is vele malen groter: zonder logistiek geen economie.

Short sea shipping

Short sea shipping is het vervoeren over zee van lading tussen havens in Europese landen waarvan de kustlijn langs de Europa begrenzende binnenzeeën loopt. Volgens deze definitie bevinden zich circa veertig landen in de short sea shipping regio. Hiermee is short sea shipping een zeer belangrijke modaliteit voor Nederland. Een groot deel van de goederen die in de Nederlandse havens wordt overgeslagen wordt aan- of afgevoerd door middel van short sea shipping.

Goederenwegvervoer

In het binnenlands vervoer, heeft het wegvervoer een dominante positie. In het internationale vervoer concurreert het wegvervoer met de binnenvaart en het spoorvervoer. Vanwege de flexibiliteit heeft het ook daar een hoog marktaandeel. De branche bestaat uit een relatief klein aantal grote, en zeer veel kleine bedrijven en kent een grote diversiteit in deelmarkten. De belangrijkste goederen die door het wegvervoer vervoerd worden zijn gerelateerd aan bouw, landbouw en handelsgoederen.

Goederenvervoer over spoor

Op de markt van goederenvervoer over spoor zijn verschillende soorten spelers actief. Spoorvervoerders gebruiken eigen locomotieven. Railoperators kopen voor eigen rekening en risico capaciteit in bij de spoorvervoerders om goederen per spoor te vervoeren. Zij werken alleen met intermodale transportmiddelen (containers, wissellaadbakken, opleggers, trailers). De Nederlandse markt kent een beperkt aantal spelers in het spoorvervoer.

Binnenvaart

De binnenvaart omvat het vervoer van goederen over de binnenwateren. De grootste segmenten zijn de containervaart, droge bulkvaart, tankvaart en sleep- en duwvaart. Het goederenvervoer gaat vooral vanuit de Noordzeehavens naar het achterland en terug. De grootte en het bereik van het achterland hangen samen met het stroomgebied van rivieren als de Maas en de Rijn. Binnenvaart is een belangrijke modaliteit voor Nederland. Europees wordt van alle vervoer ca 6% over water vervoerd, voor Nederland is dat 18%.

Expediteurs

Expediteurs ondersteunen verladers bij de regie van hun logistieke processen en de uitvoering van hun goederenstromen. Dit houdt in dat zij zorg dragen voor de keuze van de vervoersvorm en de afhandeling van de administratieve formaliteiten, zoals de naleving van nationale en internationale regelgeving. Steeds meer expediteurs bieden daarnaast nevendiensten aan, zoals warehousing en opslag.

Opslag

Opslagbedrijven zijn traditioneel ingedeeld in tankopslag, koel- en vrieshuizen, self-storage, algemene opslag en distributiecentra (dc’s) voor logistieke dienstverleners. De prestatie van deze branche is afhankelijk van de ontwikkelingen in de verschillende deelsegmenten in Nederland, zoals supermarkten, agrifood en de non-foodretail. Maar ook is er internationale vraag naar logistiek vastgoed in Nederland. Nederland vindt zijn aantrekkingskracht in een gunstig vestigingsklimaat en een professionele logistiek sector.

Contact

Madeline Buijs werkt als sector econoom bij ABN AMRO. Zij is verantwoordelijk voor de economische analyses over de transport en logistieke sector. Bart Banning is Sector Banker Transport & Logistiek bij ABN AMRO. Als Sector Banker ligt zijn focus op de strategie en bedrijfsvoering in de sector.

Madeline Buijs
Sectoreconoom Transport en Logistiek
+31 6 10 97 17 86
Direct contact

Bart Banning
Sector Banker Transport en Logistiek
+31 6 513 013 96
Direct contact

 

 

Uitgeverij Logistiek

P.O. Box 3064 | NL-2980 DB Ridderkerk